Praktiline info

Statistika ja üldinfo Eesti kohta

1. Arve ja fakte. Statistikaameti poolt koostatavas kokkuvõtlikus dokumendis leiad infot Eesti majanduse, kultuuri, rahvastiku, tööturu, looduse ja palju muu olulise kohta.

2. Eesti.ee portaalis saad ajada korda suurema osa riigiga seotud asjadest. Näiteks on portaali kaudu võimalik kasutada äri- ja liiklusregistrit, esitada vanemahüvitise ja lemmiklooma registreerimise taotlusi, siseneda e-maksuametisse ja luua @eesti.ee e-posti aadress.

3. Riiklikud põhinäitajad (palgatase, tarbijahinnaindeks jne.) leiad Statistikaameti kodulehelt.

4. Info omavalitsuste kohataüldine portaal, Tallinn, Tartu.

Eesti võrreldes teiste riikidega

1. Big Maci Indeks – Economisti poolt koostatav tabel kõrvutab erinevates riikides McDonalds’i hamburgeri hindasid ühes valuutas, mille abil on Sul võimalik riikide ostujõudu võrrelda.

2. Palju ülemaailmseid statistika võrdlusi leiab OECD kodulehelt, näiteks palgatasemed, miinimumpalk jne.

3. Euroopa riikide statistika võrdlused leiad Eurostati kodulehelt.

Pere ja sisseelamine

1. KV.ee on üks Eesti suurimaid kinnisvaraportaale. Siit näed, milline on elamispindade keskmine üüri- ja müügihind piirkondade kaupa. Täpsemalt saad ennast kurssi viia lugedes nende poolt koostatavat kinnisvaraturu ülevaadet.

2. EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis pakub Sulle infot Euroopa riikide töö- ja elamistingimuste kohta.

3. Lasteaiad ja koolid on Eestis enamasti kohalike omavalitsuste hallata. Vastava kohaliku omavalitsuse leiad siit. Üldist infot üldhariduse korralduse kohta leiab Haridusministeeriumi kodulehelt

Ettevõtlus

1. Ettevõtlusega alustamise kohta leiad ülevaatliku info Eesti.ee portaalist. Infot erinevate ettevõtlusega alustamise toetuste kohta leiad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt. Äriregistri ettevõtjaportaalis saad luua oma ettevõtte, leida infot teiste ettevõtjate kohta ja esitada aruandeid; kasutamiseks pead omama ID- kaarti või kasutama Mobiili ID-d. Äriregistri Teabesüsteemis saad esitada ettevõtlusega seotud päringuid.

2. Ettevõtjate esindusorganisatsioonidEesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

3. Info erialaliitude ja organisatsioonide kohta – näiteks Toiduliit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus.

4. Maksude korraldusega nii ettevõtjale, kui ka eraisikule saad tutvuda Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Tööjõumaksude puhul on abiks ka kalkulaator.

5. Eesti suurimad ettevõtluskonkursid ja info ettevõtete konkurentsivõime kohta

6. Info Eesti eksportivate-importivate ettevõtete kohta

Töö

1. Töölepingu sõlmimise kohta leiad ülevaatliku info Eesti.ee portaalist. Korduma kippuvad küsimused seoses töölepinguga ning lepingute näidised leiad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehelt.

2. Elamislubade, isikut tõendavate dokumentide ja töölubade kohta leiate infot Eesti Politsei- Piirivalveameti kodulehelt.

3. Tööotsinguid abistavad portaalid: cv.ee, cvkeskus.ee, talent.ee.

Riigiasutused ja nende toimimine

1. Vabariigi valitsuse koduleheküljel on kõikidel võimalik saada infot riigi juhtimise ja arengukavade kohta.

2. Intergatsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus: sihtasutuse ülesanneteks on ka Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine.

3. Välisministeerium: info Eesti saatkondade kohta välismaal.